Google Tag Manager --> Google tag (gtag.js) -->

Моите романи - автентични документи за случилото се в наши времена

Сюжетите на моите романи са изградени върху събития от личния ми живот. ОТЗИВИ ЗА РОМАНИТЕ И РАЗКАЗИТЕ

НАШИТЕ ТВОРБИ ЩЕ ЖИВЕЯТ МАЛКО ПО-ДЪЛГО ОТ НАС. КОЛКОТО И ДА СА НЕЗНАЧИТЕЛНИ, ТЕ ЩЕ РАЗКАЗВАТ ЗА ВРЕМЕТО, В КОЕТО СМЕ ЖИВЕЛИ.

Понякога си струва да останем сами със себе си за известен период от време, да се вглъбим малко във вътрешния си свят, да спрем летежа на времето върху лист хартия. 

Последвайте този линк, за да прочетете цялата статия.

https://www.anyutaangelova.com/bg-news-details-5.html

Sometimes it is worth being alone with ourselves for a certain time, to delve a little into our inner world, to stop the flight of time on a piece of paper.

Follow this link to read the full article.

https://www.anyutaangelova.com/bg-news-details-9.html